www.lukaszgabrys.com

Strona główna - PROFIT Łukasz Gabryś

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga osobie coachowanej szybciej rozwijać się i osiągać bardziej satysfakcjonujące wyniki. Jest skuteczną metodą wywoływania zmian w życiu zawodowym i prywatnym, jak również w zachowaniu, reagowaniu na rzeczywistość i jej postrzeganiu.

Cel

 • zwiększenie efektywności działania, wzrost świadomości celów, pewność decyzji oraz bardziej świadome wykorzystanie swoich wrodzonych predyspozycji i nabytej wiedzy

Metodologia

 • rolą Coacha w procesie coachingowym jest inspirowanie Klienta do generowania nowych rozwiązań, wsparcie w osiąganiu zamierzonych przez niego zawodowych sukcesów oraz pomoc w pokonywaniu ograniczeń, które mogą przeszkadzać w byciu dobrym i skutecznym menedżerem. Siła coachingu wynika z relacji wzajemnego zaufania pomiędzy Coachem a Klientem

Korzyści

dla organizacji:

 • zwiększa aktywność zawodową kadry zarządzającej oraz skuteczność ich działania
 • podnosi poziom odpowiedzialności i decyzyjności
 • zyskuje zmianę postaw i zachowań w kierunku osiągania sukcesów, poprzez usunięcie zahamowań, stereotypów myślowych i obaw
 • zyskuje poprawę komunikacji i współpracy
 • zwiększa poczucie identyfikacji własnych celów i wartości z celami i wartościami firmy

dla menedżera/pracownika:

 • jest bardziej produktywny, poprzez zwiększenie efektywności działania
 • eliminuje bariery i ograniczenia w osiąganiu celów
 • zwiększa pewność siebie poprzez wzrost samoświadomości oraz jasną wizję celów
 • poprawia swoją jakość życia poprzez wprowadzenie balansu między życiem prywatnym a zawodowym
 • staje się bardziej twórczy i elastyczny
 • zwiększa odpowiedzialność za podejmowane zobowiązania (również wobec siebie samego)
 • poprawia efektywność we współpracy z innymi
 • zyskuje potencjał, który ułatwia mu dokonanie określonych postępów w pracy

Oferta coachingów

Oferta coachingów - obejmuje doskonalenie i rozwój umiejętności osobistych i managerskich Państwa pracowników. Oferta skierowana jest do Dyrektorów Zarządzających, Managerów, pracowników działu sprzedaży, obsługi klienta, osób pracujących na samodzielnych stanowiskach. Indywidualne sesje coachingowe z Trenerem pomogą w rozwoju umiejętności planowania i organizacji czasu pracy, zarządzania zespołem pracowników, motywowania pracowników, delegowania zadań, prowadzenia efektywnych spotkań, rozwiązywania problemów w codziennej pracy.

Cykl sesji coachingowych

Cykl sesji coachingowych obejmuje najczęściej kilka sesji spotkań w kilkutygodniowych odstępach czasu określonych wspólnie przez Trenera i pracownika Państwa firmy. Coaching może mieć charakter szkolenia w miejscu pracy i pomaga rozwijać aktualne umiejętności osobiste i managerskie oraz skutecznie radzić sobie z trudnymi sytuacjami w codziennej pracy.

Sesja coachingowa

Sesja coachingowa może trwać od 60 min do kilku godzin w zależności od dyspozycyjności osoby szkolonej oraz od potrzeb rozwojowych uczestnika coachingu. Podczas coachingu uczestnik otrzyma informację zwrotną (feedback) od Trenera, z uwzględnieniem jego mocnych stron oraz obszarów do doskonalenia. Dodatkowo wypracowane zostaną rozwiązania jak postępować w trudnych sytuacjach oraz ustalone zostaną działania po coachingowe. Po coachingu zostanie wypełniony raport coachingowy ze wskazaniem mocnych stron pracownika oraz obszarów do rozwoju.

Szybki kontakt

biuro@lukaszgabrys.com

tel. +48 661 42 48 66

Facebook

PROFIT Łukasz Gabryś
szkolenia, coaching, doradztwo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2014
Zabrania się kopiowania elementów graficznych oraz treści znajdujących się na tej stronie.

Projekt i wykonanie: www.arcone.pl

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.