www.lukaszgabrys.com

Strona główna - PROFIT Łukasz Gabryś

Przygotowując od wielu lat projekty szkoleniowe dla swoich klientów wykorzystuję różne metody i indywidualne podejście do każdego z nich. Zwracam szczególną uwagę na kilka elementów, które z mojego doświadczenia gwarantują sukces i wysoką efektywność szkolenia:

  • omówienie i poznanie oczekiwań klienta poprzez badanie potrzeb szkoleniowych przed warsztatami (rozmowy ze zleceniodawcą szkolenia: Dyrektorem działu HR, przedstawicielami Zarządu i wyższej kadry kierowniczej, przełożonymi uczestników i samymi uczestnikami warsztatów);
  • bardzo dobre przygotowanie warsztatu z uwzględnieniem specyfiki branżowej klienta (ćwiczenia, scenki i studia przypadków, oparte o przykłady z codziennej pracy klienta);
  • dbałość trenera o ciągłe aktywizowanie uczestników warsztatów do wymiany doświadczeń i zaangażowanie w wykonywane ćwiczenia oraz dyskusje;
  • stworzenie przez trenera warunków atmosfery zaufania, otwartej komunikacji i swobody w wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami w oparciu o zasadę poufności;
  • wykorzystanie różnorodnej metodyki prowadzenia warsztatów (z dostosowaniem do specyfiki klienta, doświadczenia i różnorodności uczestników warsztatów);
  • duża ilość treningu i pracy warsztatowej nad rozwijaniem umiejętności zgodna z zasadą Pareto (20% teorii i wiedzy merytorycznej i aż  80% treningu praktycznego podczas warsztatów) co owocuje zdecydowanym wzrostem umiejętności trenowanych na warsztatach;
  • wysoka dynamika i tempo prowadzenia warsztatów wyzwalające aktywny udział i zaangażowanie uczestników i wymianę doświadczeń;
  • zastosowanie dużej ilości ćwiczeń i gier szkoleniowych dostosowanych do realizowanego tematu oraz poziomu zaawansowania grupy szkoleniowej, na podstawie, których uczestnicy wyciągają wnioski dotyczące swojej codziennej pracy;
  • dbanie przez trenera o wysoki poziom komunikacji z uczestnikami w trakcie dyskusji, dzielenie się opiniami i wnioskami z ćwiczeń;
  • elastyczność w kontakcie z uczestnikami i w trakcie  przebiegu warsztatów, z uwzględnieniem potrzeb uczestników.

Badania potrzeb szkoleniowych: W celu zapewnienia najwyższej jakości szkolenia oraz spełniania i przekraczania oczekiwań klienta przed szkoleniem prowadzę diagnozę  potrzeb szkoleniowych u pracowników wskazanych przez zleceniodawcę  (formy: rozmowa bezpośrednia, rozmowa  telefoniczna lub ankieta). Na podstawie zbadanych potrzeb trener przygotowuje ostateczny program szkoleniowy, który zawiera ćwiczenia i studia przypadków osadzone na specyfice i przykładach z branży klienta, dzięki czemu zaproponowane na warsztatach rozwiązania można od razu wdrożyć w codzienną pracę uczestników. Badanie potrzeb uzupełniane jest o  sugestie i wskazówki klienta, dzięki czemu każde szkolenie jest indywidualnym projektem.

Raport poszkoleniowy: Po przeprowadzeniu każdego szkolenia klient, w okresie do 2 tygodni, otrzymuje indywidualny raport poszkoleniowy zwierający opis takich obszarów jak: praca i zaangażowanie grupy na warsztatach, obszary trudne dla uczestników, mocne strony grupy oraz obszary wymagające dalszego rozwoju, propozycja dalszych działań rozwojowych (proponowane szkolenia, coaching, działania doradcze itp.).

Zapraszam do zapoznania się z referencjami od klientów, z którymi współpracowałem w różnych projektach szkoleniowych.

Szybki kontakt

biuro@lukaszgabrys.com

tel. +48 661 42 48 66

Facebook

PROFIT Łukasz Gabryś
szkolenia, coaching, doradztwo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2014
Zabrania się kopiowania elementów graficznych oraz treści znajdujących się na tej stronie.

Projekt i wykonanie: www.arcone.pl

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.